top of page
Sealladh TV

'S e companaidh telebhisean neo-eisimeileach a th' ann an Sealladh. Air a stèidheachadh le Mòrag Stiùbhart agus Chris Young tha e suidhichte ann am Fàs, ionad cultarail 's cruthachail an t-Sabhail Mhòir san Eilean Sgitheanach. Mar thoradh, tha Sealladh a' faighinn cothrom goireasan stiùidio an ionaid a chleachdadh agus ceanglaichean làidir a dhèanamh le muinntir na sgìre.

bottom of page