top of page

Tha Sealladh, companaidh neo-eisimeileach stèidhichte anns an Eilean Sgitheanach còmhla ri sgoilearan à Àrd-sgoil Phort Rìgh agus Àrd-sgoil Sheumais Gilleasbuig ann an Dùn Èideann air obair "Air Iomlaid" a tharraing ri chèile ann an dà phrògram aithriseach goirid. Ghabh an òigridh pàirt ann am bùthan-obrach air an stiùireadh le Sealladh anns an dà àite, agus chuidich neach-deasachaidh an òigridh gus dà shealladh eadar-dhealaichte mun phròiseict a riochdachadh anns na prògraman aithriseach aca. Thug Sealladh an dà sgioba còmhla ann an Dùn Èideann aig àm fosglaidh taisbeanadh "Air Iomlaid" airson pìos naidheachd a chur ri chèile mu dheidhinn.Riochdaire: Mòrag Stiùbhart, SealladhAir Iomlaid
Air Iomlaid
press to zoom
Air Iomlaid
Air Iomlaid
press to zoom
Air Iomlaid
Air Iomlaid
press to zoom
Air Iomlaid
Air Iomlaid
press to zoom
Air Iomlaid
Air Iomlaid
press to zoom
Air Iomlaid
Air Iomlaid
press to zoom
Air Iomlaid
Air Iomlaid
press to zoom
Air Iomlaid
Air Iomlaid
press to zoom
bottom of page