top of page

Chaidh An Sgàilean Ùr a stèidheachadh ann an 2008 airson cothrom a thoirt do dh' òigridh na filmichean aca fhèin a dhèanamh, agus eòlas a chur air a h-uile sgil co-cheangailte ris an obair le taic bho diofar phroifeiseantaich.

Tha An Sgàilean Ùr air a mhaoineachadh le Sealladh, Bòrd na Gàidhlig agus Comhairle na Gàidhealtachd.

Thairis air 4 bliadhna, tha òigridh An Sgàilean Ùir air cothrom fhaighinn na filmichean aca a shealltainn aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach ann an Baile na Gailbhinn 2008, Caernarfon 2009, Newry 2010 agus Steòrnabhagh 2011.

 

 

An Sgailean Ùr 4

Caraidean Coille

le Bun-sgoil Shlèite

Saidh-cò?

le Àrd-sgoil Phort Rìgh

Feartachd sa Phreasa

le Bun-sgoil Ghàidhlig

Inbhir Nis

An Sgailean Ùr 3
Newry
'S Math An Airidh
le Bun-sgoil Shlèite

2010

Tha Croitear Ag Iarraigh Bean
le Àrd Sgoil Phort Rìgh

2010

Bruadar Buadhach
le Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
Càil sna Naidheachdan
le Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis
An Roghainn
le Àrd-sgoil Mhalaig

An Sgailean Ùr 2

Bigh Buil Oirbh
le Bun-sgoil Shlèite
Cha Tig An Aois Leatha Fhèin
le Àrd Sgoil Phort Rìgh
Troich-cheile
le Àrd-sgoil a' Phluic

2009

Geas nan Gnog
le Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

An Sgailean Ùr 1

Bun-sgoil Shlèite - Bob am Bocan
Àrd-sgoil a' Phuic - Robo-sgoil
Àrd-sgoil Phort Rìgh - Am Poca Guail
2008
bottom of page