Newry

Chaidh buidhean a nall gu Newry airson òraidean, is taisbeanadh beag a dheanamh mu gach fiolm a rinn iad.