top of page

Tha Gleusta air ais le sreath ùr, sgiobaidhean ùr agus dùbhlain ùr. Gach seachdain bidh dà sgioba, le dithis òga agus aoigh, a’ spàirn an aghaidh a chèile thairis air còig cuairtean de dhùbhlain, airson cliù agus cuach a chosnadh.

Air a stiùireadh le Mìcheal Hines agus air a riochdachadh airson Sealladh le

Mòrag Stiùbhart.

bottom of page