Tha Gleusta air ais le sreath ùr, sgiobaidhean ùr agus dùbhlain ùr. Gach seachdain bidh dà sgioba, le dithis òga agus aoigh, a’ spàirn an aghaidh a chèile thairis air còig cuairtean de dhùbhlain, airson cliù agus cuach a chosnadh.

Air a stiùireadh le Mìcheal Hines agus air a riochdachadh airson Sealladh le

Mòrag Stiùbhart.

Linda
Linda

Tha sinn a' cuir fàilte air neach-aithris ùr, nighean bòidheach à Uibhist a Tuath.

press to zoom
Linda
Linda

Tha sinn a' cuir fàilte air neach-aithris ùr, nighean bòidheach à Uibhist a Tuath.

press to zoom
Gleusta 3
Gleusta 3

Math fhèin!

press to zoom
Set Ùr Gleusta
Set Ùr Gleusta
press to zoom
Gleusta 3
Gleusta 3

Math fhèin!

press to zoom
Set Ùr Gleusta
Set Ùr Gleusta
press to zoom
Gleusta 3
Gleusta 3

Math fhèin!

press to zoom
Gleusta 3
Gleusta 3
press to zoom
Steve agus Liz
Steve agus Liz

Bidh sinn ag ràdh soraidh slàn ri Steven agus Liz aig deireadh an dàrna streath.

press to zoom
Steve is Liz
Steve is Liz

Soraidh Slàn!

press to zoom
press to zoom
Gleusta
Gleusta

Taing mhòr do Joe Breslin airson obair miorbhaileach a dheanamh leis na solais.

press to zoom
Steve agus Liz
Steve agus Liz

Tha a chiad streath a toiseachadh le brag! Tòrr spòrs is gàire...

press to zoom
Labyrinth Gleusta
Labyrinth Gleusta

Streath ùr agus tha na geamaichean a fàs nas spòrsail agus nas farpaiseil.

press to zoom
Dunia Newton Del Campo
Dunia Newton Del Campo

Seo mar a dheanas sibh e!

press to zoom
Dunia
Dunia

Agus mar seo!

press to zoom
Dunia
Dunia

Nach eil i àlainn...

press to zoom
Daibhidh agus Norrie
Daibhidh agus Norrie

Feuchainn an gnothaich a dheanamh!

press to zoom
Daibhaidh is Norrie
Daibhaidh is Norrie

Chan eil Daibhidh uabhasach cinnteach mun dreas...

press to zoom
Daibhidh is Norrie
Daibhidh is Norrie

Nach iad a tha a' coimhead math!

press to zoom
Gilleasbuig is Aonghas
Gilleasbuig is Aonghas

Spòrs is fealla dhà nach e?

press to zoom
Gilleasbuig is Aonghas
Gilleasbuig is Aonghas

Synchronised... Uabhasach fancy!

press to zoom
Gilleasbuig is Aonghas
Gilleasbuig is Aonghas

Ach saoil de chanas na 'pro's'!

press to zoom
Gilleasbuig is Aonghas
Gilleasbuig is Aonghas

Math fhèin a bhalaich!

press to zoom
Dunia
Dunia

Dè tha Dunia a' dol a shealltainn dhuinn a-nis?

press to zoom
Dunia
Dunia

Nach eil tàlant shona aice!

press to zoom
Derek
Derek

Saoil a bheil fhios aige de tha tighinn?

press to zoom
Lorraine
Lorraine

Dannsair làn thàlant a sealltainn dhuinn stiodhlaichean eadar dhealaichte.

press to zoom
Eilidh, Mairi agus Linda
Eilidh, Mairi agus Linda

Tha na nigheanan a faighinn farpaiseil le flùraichean.

press to zoom
Calum
Calum

Nach e tha coimhead fiadh!

press to zoom
Steve is Liz
Steve is Liz

Fàilte gu Gleusta! Spòrs is fealla dhà!

press to zoom
Gleusta
Gleusta

Fàilte!

press to zoom